Μερικές αναφορές για το Santa Letter από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Διαδίκτυο

Προσφορά Αγάπης...

Συνεισφέρουμε στην προσπάθεια της κιβωτού του κόσμου και του έργου της. Διαθέτουμε το 5% των κερδών του Santa Letter στη Κιβωτό του κόσμου.